Inženýring – služby

Zajisťujeme kompletní projekční a inženýrskou činnost,  činnosti koordinátora BOZP, zajištění i stavební realizace. Kvalitní reference jsou důkazem našeho profesionálního přístupu.

Členství komory autorizovaných inženýrů a stavebních techniků – č.: 0200244

Hlavní poskytované služby:

Projekční činnost – kompletní projektová dokumentace pozemních a inženýrských staveb

 • Architektonické, dispoziční a objemové studie
 • Dokumentace zaměření skutečného stávajícího stavu
 • Projektová dokumentace pro územní a stavební řízení
 • Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele
 • Prováděcí projektová dokumentace
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

Inženýrská činnost ve stavebnictví

 • Zajištění podkladů pro výběrové řízení na provedení stavby
 • Zajištění výběrového řízení na provedení stavby vč. vyhodnocení
 • Zajištění stavebního ohlášení nebo stavebního povolení
 • Výkon funkce stavebního dozoru pro investory a ostatní zhotovitele staveb
 • Zajištění podkladů pro kolaudační řízení vč. kolaudačního řízení
 • Ostatní inženýrská činnost v procesu stavebnictví

Koordinátor BOZP

 • Provádění plánů a ostatních podkladů BOZP
 • Provádění výkonu funkce koordinátora BOZP na staveništi
 • Kontrola podkladů a realizace z hlediska BOZP

Provádění staveb

 • Zajištění kompletní a komplexní realizace staveb pozemního stavitelství a inženýrských staveb – bytové, občanské, administrativní, průmyslové vč. potřebných inženýrských sítí, komunikací, zpevněných a parkovacích ploch vč. terénních úprav
 • Opravy, údržba a rekonstrukce stávajících objektů
 • Renovace panelových budov, zateplení fasád a střech a komplexní revitalizace starého bytového fondu